O parafii

I. Z HISTORII PARAFII.

27.10.1982r. – Rozpoczęcie budowy kościoła na placu uprzednio poświęconym przez Ks. Bpa Mariana Przykuckiego. Sucha należała wówczas do parafii Lubiewo.
28.05.1983r. – Wmurowanie kamienia węgielnego.
01.07.1983r. – Utworzenie parafii w Suchej.
26.06.1985r. – Poświęcenie kościoła – Ks. Bp Marian Przykucki.
05.05.1991r. – Konsekracja Kościoła – Ks. Bp Marian Przykucki.
13.10.1991r. – Wizytacja pasterska dokonana przez Ks. Bpa Jana Szlagę.
21.03.1992r. – Zmiana na stanowisku proboszcza parafii. Nowym proboszczem po Ks. Witoldzie Rejmaku zostaje mianowany Ks. Józef Flemming.
14.09.1992r. – Ustawienie i poświęcenie nowego krzyża na miejscowym cmentarzu. Cmentarz wówczas był własnością gminy Lubiewo.
14.09.1993r. – Została uregulowana sprawa własności cmentarza na rzecz Parafii św. Maksymiliana M. Kolbego, potwierdzona aktem notarialnym. Jednocześnie cmentarz został powiększony o przylegającą działkę o powierzchni 2846 m2 przekazaną aktem darowizny na rzecz Parafii przez dotychczasowego jej właściciela Mariana Duksa. Fakt ten został potwierdzony aktem notarialnym.Tego samego roku ogrodzono stara część cmentarza, a w roku 1994 dokończono ogradzania całości. Dnia 13.06.1995r. aktem notarialnym dokonano przeniesienia prawa własności działki, oznaczonej w ewidencji numerem 659/1, o powierzchni 3600 m2, na której znajduje się kościół i plebania we wsi Sucha, będącej dotychczas własnością Parafii Lubiewo, na rzecz Parafii św. Maksymiliana M. Kolbego w Suchej.

Październik 1995r. – wzniesiono na terenie przykościelnym dzwonnicę dla dzwonów zamówionych w ludwisarni p. Janusza Felczyńskiego w Przemyślu. Dzwony odebrano (trzy) o wadze 260 kg, 150 kg i 80 kg, dnia 9 lutego 1996r. Noszą one imiona kolejno: Maryja, Maksymilian i Jan Nepomucen.
13.03.1996r. – Poświęcenie dzwonów – Ks. Bp Jan Bernard Szlaga. W następnych dniach zawieszenie dzwonów na dzwonnicy.
15.04.1996r. – Wizytacja pasterska przeprowadzona przez Ks. Bpa. Piotra Krupę. Zalecenia powizytacyjna poprzedniej wizytacji zostały wykonane.
26.07.1996r. – W skutek wypadku drogowego ginie Ks. Proboszcz Józef Flemming. Pogrzeb pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Bernarda Szlagi odbył się 30 lipca 1996r. Śp. Ks. Józef został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym.
27.07.1996r. – Nowym proboszczem zostaje mianowany Ks. Tomasz Kroplewski.
Maj 1998r. – Rozpoczęcie przebudowy i akceptacji budynku gospodarczego na Dom Przedpogrzebowy.
28.08.1999r. – Zmiana na stanowisku Ks. Proboszcza. Nowym proboszczem zostaje mianowany Ks. Czesław Kubera.
28.10.1999r. – Założenie nowego nagłośnienia kościoła. Rozpoczęcie malowania prezbiterium.
13.02.2000r. – Poświęcenie nowego Krzyża w Prezbiterium, którego dokonał Ks. Kanclerz Wojciech Kasyna.
21.05.2000r. – Ustawienie ambonki stałej – szary granit, w prezbiterium.
02.07.2000r. – Ukończenie remontu Domu Przedpogrzebowego, uruchomienie agregatu chłodniczego. Dalsze malowanie Kościoła. Remont schodów prowadzących na chór.
Listopad 2000r. – Wymiana grzejników w kościele.

06.03.2001r. – Przywiezienie rzeźb św. Pawła, św. Piotra oraz płaskorzeźby Opatrzności Bożej, które zostaną umieszczone w głównej nawie Kościoła. Rzeźby wykonał Pan Jerzy Soremski z Jastrzębia Zdrój.
29.03.2001r. – Wizytacja pasterska przeprowadzona przez Ks. Bpa. Piotra Krupę. Zalecenia powizytacyjna poprzedniej wizytacji zostały wykonane.
16.07.2001r. – umieszczenie chrzcielnicy drewnianej wykonanej przez pana J. Soremskiego. w kościele w bocznej nawie.
6.07.2002r. – umieszczone zostały przy ołtarzu nowe wykonane z drewna przez pana J. Soremskiego świeczniki i kwietnik.
14.08. 2003r. – poświęcenie tablicy pamiątkowej, której dokonał ks. Dziekan Witold Kreft. Tablica znajduje się w kruchcie kościoła i dedykowana jest zmarłym tutejszym Księżom Proboszczom.
23-24.04.2004r. – Parafia przeżywała peregrynację Obrazu Jezusa Miłosiernego.
Czerwiec 2004r. – wykonano nowe wejście boczne do kościoła.
Wrzesień 2004r. – zostało wykonane oświetlenie wokół kościoła.
Październik 2005r. – przebudowa i wykonanie nowego wejścia głównego do kościoła , wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
Maj 2006r. – w prezbiterium umieszczono na ścianie metaloplastykę wykonaną przez Pana Śliwińskiego przedstawiającą Trójcę św. Jest to dar dzieci pierwszokomunijnych.
Lipiec 2006r. – rozpoczęto wymianę ogrodzenia cmentarnego.  Dotychczasowe przęsła drewniane wymienia się na stalowe.
4 Października 2006r. – Wizytacja pasterska przeprowadzona przez Ks. Bpa. Piotra Krupę. Zalecenia powizytacyjna poprzedniej wizytacji zostały wykonane.
14 sierpnia 2008r. – w parafii obchodzono XXV-lecie istnienia. Jubileuszowi przewodniczył Ksiądz Biskup Diecezjalny Jan Bernard Szlaga.
2009r. -Zostało w miesiącu maju wymalowane całe wnętrze Kościoła.
4 kwietnia 2011r., – Poświęcenie tablicy pamiątkowej ku czci Błogosławionego Jana Pawła II.
12.08.2012 r., – Wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana M. Kolbego podczas Sumy odpustowej.
14.09.2012 r. – Poświęcenie nowego Krzyża misyjnego.

14 sierpnia 2014r. – wprowadzenie relikwii św. Maksymiliana M. Kolbego ,

Patrona Parafii i umieszczenie ich w w relikwiarium

bocznego ołtarza św. Maksymiliana

 

14 sierpnia 2015r.-  wprowadzenie relikwii św. Jana Pawła II, umieszczenie ich

w relikwiarium nawy głównej, umieszczenie i poświęcenie

Figury Papieża Jana Pawła II wykonanej przez artystę pana  Śliwińskiego z Bysławia. Wprowadzenia relikwii dokonuje Ksiądz Prałat Sławomir Oder z Watykanu.

 

Wrzesień 2014r. – wymiana oświetlenia zewnętrznego i w kościele na halogeny

i żarówki led.

 

2011- 2015r   –   Wymiana kolejnych przęseł ogrodzenia cmentarnego.

 

Maj 2015r.     – wykonanie nowego wjazdu na cmentarz.

 

2013-2015r.   – remont kolejnych pomieszczeń na plebani : kuchnia, Biuro

parafialne i jadalnia, zejście do piwnicy.

 

Czerwiec 2015r.- wykonanie nowego postumentu pod figurę MB Niepokalanej przy kościele.