Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Rzymsko – Katolickiej pw. św Maksymiliana M. Kolbego w Suchej w br. zrealizował projekt pn. „Montaż tablicy informacyjno – promocyjnej
w Suchej” , który w całości został sfinansowany ze środków powiatu tucholskiego. Wartość pozyskanej dotacji to 3000,00zł. Projekt został zrealizowany w zakresie zadania „Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” .
Zadanie polegało na ustawieniu przy Kościele w Suchej wolnostojącej tablicy informacyjno – promocyjnej. Tablica składa się z trzech sekcji. Dwie boczne stanowią tablice informacyjne z nadrukowaną treścią, natomiast środkowa sekcja to forma zamkniętej gabloty.
Na tablicach umieszczono następujące treści:
1 sekcja – historyczny opis powstania miejscowości, w tym historii budowy kościołów w Suchej, dodatkowo umieszczone zostały zdjęcia
2 sekcja – mapa powiatu tucholskiego z zaznaczeniem najbardziej atrakcyjnych dla turystów miejsc,
Gablota – podświetlone miejsce na umieszczanie bieżących informacji parafialnych i o wydarzeniach kulturalnych organizowanych na terenie powiatu.
Całość tablicy informacyjno-promocyjnej zwieńczona jest nagłówkiem z napisem PARAFIA ŚWIĘTEGO MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO W SUCHEJ.
Sucha jest jedna z najdalej wysuniętych miejscowości z terenu powiatu tucholskiego, nie leży przy głównych szlakach komunikacyjnych, jednak, ze względu na bliskie położenie Zalewu Koronowskiego oraz przeprawy promowej jest bardzo chętnie odwiedzana przez turystów, którzy są zainteresowani historią miejscowości, jej dziedzictwem kulturowym
i przyrodniczym. Ustawienie takiej tablicy informacyjnej z pewnością ułatwi wielu turystom, ale również i mieszkańcom powiatu tucholskiego zapoznanie się z jej historią.